10 Chicken Gyoza Set

£7.95£9.45

Ten fried chicken gyoza (480Kcal)